Regulamin
§ 1 Wstęp
 
Niniejszy Regulamin został stworzony w oparciu o przepisy prawne, które obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a jego przedmiotem są warunki korzystania z serwisu internetowego Handball.pl.
 
§ 2 Definicje
 
1. Regulamin – niniejszy regulamin normujący w szczególności warunki uczestnictwa w Handball.pl, prawa i obowiązki Użytkownika oraz Właściciela Serwisu związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych
 
2. Handball.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.handball.pl
 
3. Właściciel Serwisu– właścicielem serwisu i domeny handball.pl jest Małgorzata Chodkowska.
 
4. Administratorzy – osoby wyznaczone przez Właściciela Serwisu, odpowiedzialne za prowadzenie Handball.pl, w tym w szczególności za wparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzeganie przepisów Regulaminu przez Użytkowników
 
5. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Właściciela Handball.pl. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i /lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego
 
6. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu – czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów.
 
7. Cookies - informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika.
 
§ 3 Korzystanie z Handball.pl
 
3.1 Handball.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy o ochronę ich danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
 
3.2 Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Handball.pl, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania użytkowników o swoich zamiarach.
 
3.3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Handball.pl, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 
3.4 Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu.
 
3.4. Użytkownik - zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych - wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów Handball.pl. Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez Handball.pl jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.
 
3.5. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wpisy (komentarze) na stronie. Jednocześnie Właściciel  zastrzega sobie prawo do kasowania wulgarnych i obelżywych wpisów, godzących w dobre imię ludzi oraz wszelkich organizacji.
 
3.6. Administrator Handball.pl stosuje tzw. mechanizm "cookies". Dzięki temu Użytkownik jest rozpoznawany przy kolejnym wejściu do serwisu. "Cookies" są całkowicie bezpieczne dla komputera Użytkownika, nie mają one prawa ingerencji oraz dokonywania żadnych zmian systemowych w komputerze Użytkownika.
 
3.7. Użytkownik serwisu oświadcza, że zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej zgody Właściciela Serwisu lub innego podmiotu uprawnionego.
 
3.8. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści pojawiające się w reklamach umieszczonych na stronie Handball.pl oraz jakość reklamowanych produktów. Właściciel Strony zastrzega sobie prawo do odmówienia publikacji reklamy, jeśli są one sprzeczne z polskim prawem.
 
3.9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania newslettera co najmniej raz w miesiącu tym Użytkownikom Serwisu, którzy go zaabonowali. Użytkownik, który nie chce otrzymywać Newslettera, ma prawo do rezygnacji z tej usługi serwisu Handball.pl
 
§ 4 Prawa autorskie
 
4.1.   Wszelkie treści w formie tekstu, obrazu oraz dźwięku zawarte w serwisie Handball.pl należą do Właściciela Serwisu, wykluczając jednocześnie informacje cytowane z innych mediów. Grafika oraz technologia strony należą do Właściciela Serwisu.
 
4.2 Właściciel Serwisu informuje, że Handball.pl zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, i stanowi to samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 
4.3 Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów.
 
4.4. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone. Kopiowanie dowolnych treści serwisu - bez pisemnej zgody Właściciela Serwisu - jest zabronione.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
 
5.1 Właściciel Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu Handball.pl
 
5.1. Każdy Użytkownik, który wszedł na witrynę Handball.pl, jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.
 
5.2. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
handball.pl © 2009 - 2010 | Created by MadKittens